κινητό χωρίς ΦΠΑΑγορά κινητών, laptops, tablets και κονσόλες παιχνιδιών – λήψη τιμολογίου χωρίς ποσό που θα αντιστοιχούσε στον ΦΠΑ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ1150/2017, και το άρθρο 39α του ΦΠΑ (Ν.2859/2000), οι επαγγελματίες οι οποίοι ανήκουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (ο έλεγχος γίνεται από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis), όταν αγοράζουν 1)κινητά τηλέφωνα, 2)λάπτοπ, 3)τάμπλετ, 4)κονσόλες παιχνιδιών, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα πρέπει να ενημερώνουν τον πωλητή (τον προμηθευτή τους) ότι ανήκουν στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ και το τιμολόγιο να μην αναγράφει αξία ΦΠΑ.
Το τιμολόγιο έχει μόνο καθαρή αξία και σημείωση ότι γίνεται χρήση του άρθρου 39α του ΦΠΑ και υπεύθυνος για την απόδοση του φόρου είναι ο αγοραστής.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ταμειακά ο επιτηδευματίας του κανονικού καθεστώτος, δεν θα πληρώσει κατά την αγορά   το ποσό που θα αντιστοιχούσε στον ΦΠΑ, αλλά θα πληρώσει μόνο την καθαρή αξία. Ο λογιστικός χειρισμός έχει διευκρινιστεί από το Υπ.Οικονομικών και δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες που μπορεί να κουράσουν.

Παρατηρούμε πως, αν και ισχύει από το 2017, ακόμα στην αγορά δεν είναι σαφές, πως πρέπει οι επαγγελματίες να χειριστούν τις αγορές τους για τα συγκεκριμένα τέσσερα αντικείμενα.

Έχω λάβει τιμολόγιο αγοράς κινητού τηλεφώνου με ΦΠΑ, τι κάνω;

Εάν παρ΄όλα αυτα, γίνει αγορά ενός από τα προαναφερθέντα αντικείμενα (κινητά – laptop – tablet – κονσόλες παιχνιδιών) και ενώ η επιχείρησή ανήκει στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ και το τιμολόγιο επιβαρυνθεί με ΦΠΑ τότε έχουμε δύο επιλογές:

  1. Ζητάμε Πιστωτικό Τιμολόγιο από τον προμηθευτή (μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών) με την ίδια καθαρή αξία και ποσό ΦΠΑ και εκ νέου έκδοση τιμολογίου χωρίς ποσό ΦΠΑ, με την αναγραφή της σημείωσης “άρθρο 39α του ΦΠΑ (Ν.2859/2000), υπεύθυνος για την απόδοση του φόρου είναι ο αγοραστής.”. Αναλυτικές οδηγίες αναφέρει η ΠΟΛ 1052/2017. Επίσης, στην περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης του ΦΠΑ από τον εκδότη του τιμολογίου, προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου μόνο για ΦΠΑ, προκειμένου να διορθωθεί η αρχικά εσφαλμένη χρέωση και να μην επιβαρύνεται ο αποδέκτης του τιμολογίου με το ποσό αυτό.
    Σε διαφορετική περίπτωση,
  2. Ο ΦΠΑ του τιμολογίου θα αποτελέσει κόστος για την επιχείρηση και δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί με τον ΦΠΑ των πωλήσεων.

ΠΟΛ 1150.2017

Α 1439.2019

 

 

 

 

 


Το παρόν έντυπο περιέχει ενημερωτικές πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως μια ενδελεχής έρευνα η οποία να λειτουργήσει ως μοχλός λήψης αποφάσεων. Το λογιστικό γραφείο Lerounis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε από τη χρήση αυτού του υλικού. Για συγκεκριμένα θέματα, εξατομικευμένες επιλογές και λύσεις θα πρέπει να υπάρχει πάντα η συμβολή και η συμβουλή ενός επαγγελματία συμβούλου επιχειρήσεων. © 2020 | lerounis.gr