Με το φορολογικό νομοσχέδιο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, 12 Δεκεμβρίου του 2023, επιχειρείται να μειωθεί η ευρεία χρήση των μετρητών.

Αναλυτικά

Με το άρθρο 6 του Ν. 5073/2023, έρχεται στην επιφάνεια, μια παλαιότερη διάταξη νόμου, αρ. 20 παρ. 3 Ν.3842/2010, η οποία δεν είχε τύχει ευρείας εφαρμογής από τα φυσικά πρόσωπα, πολίτες και επαγγελματίες εμπόρους. Η αγορά προτιμούσε τουλάχιστον έως χθες, να μην χάσει την πώληση και έτσι παρότι δεν επιτρεπόταν, δεχόταν να εισπράξει μετρητά και η πώληση πραγματοποιούταν. Η συγκεκριμένη διάταξη στο σήμερα, απαγορεύει και μάλιστα θεσπίζει ιδιαίτερα βαρύ πρόστιμο σε επαγγελματία ο οποίος δέχεται να πληρωθεί με μετρητά όταν η συναλλαγή είναι συνολικής αξίας άνω των πεντακοσίων (500€) ευρώ.

Αρ. 20 παρ. 3, Ν.3842/2010

Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

Το πρόστιμο

Το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στον επαγγελματία, στο κατάστημα λιανικής, στον έμπορο κτλ που θα εντοπίζεται μετά από έλεγχο, ότι έχει εισπράξει με μετρητά, συναλλαγή συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ είναι ίσο με το διπλάσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Αρ. 6 περ. θ, Ν.5073/2023

ίσο με το διπλάσιο της καταβληθείσας με μετρητά αξίας των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται για τη συναλλαγή

Στόχος του νέου νόμου είναι με τις εν λόγω τροποποιήσεις και προσθήκες να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η χρήση μετρητών. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η επέκταση της υποχρεωτικής, βάσει ΚΑΔ,  χρήσης POS . Από το νέο έτος θα υποχρεωθούν με νόμο περισσότερα επαγγέλματα να χρησιμοποιούν και να έχουν δηλωμένο POS ή e-pos. Επίσης, με την πρόσφατη προσθήκη της ΑΑΔΕ, στο μητρώο επιχειρήσεων, τα στοιχεία αυτά είναι εμφανή και θα ενημερώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τους παρόχους μέσων πληρωμών.  Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε τροποποίηση ή ενημέρωση των στοιχείων τους αν το κρίνουν απαραίτητο .

Το παραπάνω μέτρο ισχύει από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ ήτοι 12/12/2023.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε!

Το παρόν έντυπο περιέχει ενημερωτικές πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως μια ενδελεχής έρευνα η οποία να λειτουργήσει ως μοχλός λήψης αποφάσεων. Το λογιστικό γραφείο Lerounis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε από τη χρήση αυτού του υλικού. Για συγκεκριμένα θέματα, εξατομικευμένες επιλογές και λύσεις θα πρέπει να υπάρχει πάντα η συμβουλή ενός επαγγελματία συμβούλου επιχειρήσεων. © 2023 | lerounis.gr

13/12/2023