Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο προς ψήφιση τον Δεκέμβριο του 2023.

Αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε τροποποιήσεις και προσθήκες του νόμου που έρχονται με την καθιέρωση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού των κερδών, (ελάχιστο ετήσιο εισόδημα), για τους φορολογούμενους, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών αλλά και υπό προϋποθέσεις την υπαγωγή των βραχυχρόνιων μισθώσεων (μισθώσεις Airbnb) σε καθεστώς ΦΠΑ. Επίσης, προβλέπεται η μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% (από 650€ για τις ατομικές επιχειρήσεις σε 325€), επιπρόσθετα το τέλος επιτηδεύματος ανά υποκατάστημα μιας ατομικής επιχείρησης (επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα) ανέρχεται σε 300€.

Η καθιέρωση της φορολόγησης βάσει τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ δεν είναι κάτι καινούριο ως έννοια είναι μια τομή στο φορολογικό σύστημα που ίσχυε έως σήμερα. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται να προστεθεί στον ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) μια σειρά νέων άρθρων. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 28Α με το οποίο θα ορίζεται το ελάχιστο ποσό ως καθαρό εισόδημα από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά, από το φορολογικό 2023, δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν ήδη από 01/01/2023 έως και 31/12/2023, θα πρέπει να υπολογίσουμε το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα, για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ως ελάχιστο ετήσιο εισόδημα λογίζεται ποσό έως 50.000€ το οποίο θα προκύπτει από την άθροιση τριών πραγμάτων. Αναφέρουμε αναλυτικά.

Τρόπος Υπολογισμού

Α) Τεκμαρτό εισόδημα έως 30.000€, Προσδιορίζεται στο μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα, στο ποσό του ετήσιου ποσού του μικτού κατώτατου μισθού ανάλογα με τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης προσαυξανόμενο κατά 10% ανά συμπληρωμένη τριετία λειτουργίας της και του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου εργαζόμενου στην επιχείρηση.

Β) Τεκμαρτό εισόδημα ίσο με το 10% του πραγματικού εργοδοτικού κόστους της ατομικής επιχείρησης και  έως τα 15.000€

Γ) Τεκμαρτό εισόδημα προσδιοριζόμενο με 5%, στο επιπλέον ποσό κατά το οποίο η ατομική επιχείρηση θα παρουσιάζει υπέρβαση τζίρου σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου της (ανά ΚΑΔ). Η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ο τζίρος της επιχείρησης δεν ξεπερνά τις 10.000€.

Μειώσεις

Προβλέπονται μειώσεις από τους παραπάνω υπολογισμούς, σε ειδικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα σε ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα με περίοδο μέσα στο φορολογικό έτος εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης περιόδου νοσηλείας, τοκετού, υιοθεσίας, ανωτέρα βία φυσικών καταστροφών κτλ. Μείωση κατά ½ θα υπολογίζεται και εάν πρόκειται για περιπτώσεις με έδρα επιχείρησης και μόνιμη κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκων ή νησιά με πληθυσμό έως 3.100 άτομα.

Εξαιρέσεις

Επίσης, ειδικές εξαιρέσεις θα θεσπιστούν για κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων όπως για παράδειγμα τα μίνι μάρκετ, τους εκμεταλλευτές περιπτέρων κτλ.

Ακόμα δεν συγκαταλέγονται στον παραπάνω υπολογισμό τεκμαρτής φορολόγησης τα λεγόμενα «μπλοκάκια», οι επαγγελματίες δηλαδή που έχουν έδρα την οικία τους, συμβάλλονται με έως 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σύμβαση ή έχουν το 75% του εισοδήματός τους από έναν εργοδότη, (περ. στ παρ. 2 άρθρο 12 Ν.4172/2013).

Έλεγχος

Για όσους επαγγελματίες θέλουν να αποφύγουν τον παραπάνω τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους και προκυμμένου να επικαλεστούν μικρότερο ετήσιο εισόδημα αυτό προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο έπειτα από έλεγχο που θα διενεργηθεί από την φορολογική αρχή στα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου.

Επιπρόσθετα, το παραπάνω ελάχιστο ετήσιο εισόδημα όπως προσδιορίσθηκε, θα μειώνεται ανάλογα αν υπάρχει ταυτόχρονα εισόδημα από α) μισθωτή εργασία β) σύνταξη γ) αγροτική δραστηριότητα.

Χρόνια λειτουργίας

Με την προσθήκη του άρθρου 28Γ θα προβλέπεται απαλλαγή για το τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού κατά τα πρώτα 3 χρόνια άσκησης ατομικής επιχείρησης – ελ. Επαγγέλματος, μείωση κατά 2/3 τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας και κατά 1/2 τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας.

Εναλλακτικές

Μετά τα παραπάνω πολλοί είναι οι επαγγελματίες που θα σκεφθούν να κλείσουν την ατομική τους επιχείρηση (ώστε να αποφύγουν τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός  τους) και να κάνουν έναρξη με ίδια δραστηριότητα, μιας μονοπρόσωπης εταιρείας (πχ ΙΚΕ ή ΕΠΕ), εκμεταλλευόμενοι τον σταθερό (έως σήμερα) φορολογικό συντελεστή στα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων 22%. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προβλέπει φορολόγηση (μετά από σχετικό  έλεγχο), των κερδών των μονοπρόσωπων εταιρειών, ως να είχαν συνεχίσει τα φυσικά πρόσωπα την άσκηση της ατομικής τους επιχείρησης.

Γνωρίζατε ότι: 

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, θεσπίζεται πρόστιμο εάν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι για μια λιανική πώληση άνω των 500€, εισπράξατε μετρητά; Δεν επιτρέπεται η εξόφληση αποδείξεων λιανικής άνω των πεντακοσίων ευρώ με μετρητά. Διαβάστε περισσότερα.

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε!


Το παρόν έντυπο περιέχει ενημερωτικές πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως μια ενδελεχής έρευνα η οποία να λειτουργήσει ως μοχλός λήψης αποφάσεων. Το λογιστικό γραφείο Lerounis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε από τη χρήση αυτού του υλικού. Για συγκεκριμένα θέματα, εξατομικευμένες επιλογές και λύσεις θα πρέπει να υπάρχει πάντα η συμβουλή ενός επαγγελματία συμβούλου επιχειρήσεων. © 2023 | lerounis.gr

08/12/2023

Νίκος Λερούνης,

τ.Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Α’ Τάξης
MSc Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική, ΕΚΠΑ
Μέλος: Ο.Ε.Ε. – Σ.Ο.Ε.Λ..