Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο αποτελείται από τον λογιστή Βασίλειο Ν. Λερούνη και τους συνεργάτες του. Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης από το 1987, έχουμε ως βασικό στόχο μας, την παροχή υπηρεσιών στον κλάδο των οικονομικών. Κύριο αντικείμενο μας, η λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη, εταιρειών, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών. Δραστηριοποιούμαστε στην Αττική, στα νότια προάστια της Αθήνας.

Το λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο ασχολείται με την τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων), από την έναρξη εταιρειών και ολόκληρο το υπεύθυνο σκέλος της οικονομικής, λογιστικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Ασχολούμαστε επίσης, με την φορολογική και φοροτεχνική υποστήριξη των εταιρειών ή των προσωπικών σας δραστηριοτήτων.

Από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας, με υπευθυνότητα και συνείδηση, δεν λείπει ο κλάδος των εργατικών, της μισθοδοσίας και της διεκπεραίωσης ελέγχου.

Η οργάνωση της επιχείρησης σας, η παρακολούθηση των οικονομικών της και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της είναι μέσα στις βασικές αρχές με τις οποίες εκτελούμε τα επαγγελματικά μας καθήκοντα.

Η παροχή των λογιστικών υπηρεσιών μας είναι σε καθημερινή βάση. Η επικοινωνία μας είναι άμεση, τεχνολογικά εξελιγμένη και η ανταπόκριση γίνεται με ενδιαφέρον στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Ελάτε από το γραφείο μας, να συζητήσουμε και να συντάξουμε την φορολογική σας δήλωση!