Έχετε επιχείρηση ή θέλετε να κάνετε έναρξη νέας εταιρείας;

Το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο είναι σε θέση να σας παρέχει πλήρη επαγγελματική υποστήριξη. Αναφέρουμε ενδεικτικά, μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε ήδη με υπευθυνότητα, στους πελάτες μας.

 • Ενάρξεις εταιρειών
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και πρόβλεψη κατά τη διάρκεια του χρόνου
 • Λογιστική παρακολούθηση Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων
 • Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
 • Έκδοση ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, Ταμειακών Ροών, Ισολογισμού
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
 • Συμβουλές σε πάσης φύσεως φορολογικά θέματα
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας
 • Κατάρτιση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, προγραμμάτων Voucher

Επίσης αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε με τη μετατροπή, τη συγχώνευση, την απορρόφηση της εταιρείας σας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω εργασίες. Είμαστε εδώ είτε θελήσετε να κάνετε έναρξη είτε διακοπή εργασιών της εταιρείας σας.

Τέλος, το γραφείο μας είναι σε θέση να σας βοηθήσει με την Ίδρυση αλλοδαπής εταιρείας ή την έναρξη υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα.

Έχετε απορίες, αμφιβολίες σχετικά με τις διαδικασίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.