Έχετε επιχείρηση ή θέλετε να κάνετε έναρξη νέας εταιρείας;

Το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο είναι σε θέση να σας παρέχει πλήρη επαγγελματική υποστήριξη. Αναφέρουμε ενδεικτικά, μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε ήδη με υπευθυνότητα, στους πελάτες μας.

 • Ενάρξεις εταιρειών
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και πρόβλεψη κατά τη διάρκεια του χρόνου
 • Λογιστική παρακολούθηση Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων
 • Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Έκδοση ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, Ταμειακών Ροών, Ισολογισμού
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
 • Συμβουλές σε πάσης φύσεως φορολογικά θέματα
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας
 • Κατάρτιση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, προγραμμάτων Voucher
 • Ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων MyData
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες εργατικών και μισθοδοσίας

Επίσης αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε με τη μετατροπή, τη συγχώνευση, την απορρόφηση της εταιρείας σας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω εργασίες. Είμαστε εδώ είτε θελήσετε να κάνετε έναρξη είτε διακοπή εργασιών της εταιρείας σας.

Ίδρυση Υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας

Τέλος, το γραφείο μας είναι σε θέση να σας βοηθήσει με την Ίδρυση αλλοδαπής εταιρείας ή την έναρξη υποκαταστήματος υφιστάμενης αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα.

Λογιστική των ΑΜΚΕ

Το γραφείο μας παρέχει λογιστικές υπηρεσίες σε Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες.

Έχετε απορίες, αμφιβολίες σχετικά με τις διαδικασίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.