Φορολόγηση Ελ. Επαγγελματιών

Φορολόγηση Ελ. Επαγγελματιών

Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο προς ψήφιση τον Δεκέμβριο του 2023. Αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε τροποποιήσεις και προσθήκες του νόμου που έρχονται με την καθιέρωση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού...