Επικαρπία σε Εταιρικά Μερίδια ΙΚΕ

Επικαρπία σε Εταιρικά Μερίδια ΙΚΕ

Είναι δυνατή η σύσταση των εταιρικών μεριδίων μιας ΙΚΕ με δικαίωμα επικαρπίας και ψιλής κυριότητας. Συνήθως, για να μοιραστεί η επικαρπία μεταξύ των μελών μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), απαιτείται συμφωνία μεταξύ των εταίρων, καθορίζοντας τον τρόπο και...