Εισόδημα Ελλάδας, μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Εισόδημα Ελλάδας, μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Tα τελευταία έτη και με δεδομένο το “brain drain” των προηγούμενων ετών, η νομοθετική φορολογική αρχή της χώρας έχει στοχεύσει με τρία υπο-άρθρα μέσα στον φορολογικό νόμο να δώσει κίνητρα για αναστροφή και επαναπατρισμό των ανθρώπων που είχαν φύγει στο...