Περιορισμός στη χρήση μετρητών από ιδιώτες

Περιορισμός στη χρήση μετρητών από ιδιώτες

Με το φορολογικό νομοσχέδιο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, 12 Δεκεμβρίου του 2023, επιχειρείται να μειωθεί η ευρεία χρήση των μετρητών. Αναλυτικά Με το άρθρο 6 του Ν. 5073/2023, έρχεται στην επιφάνεια, μια παλαιότερη διάταξη νόμου, αρ. 20 παρ. 3 Ν.3842/2010, η οποία δεν...