Το λογιστικό μας γραφείο μπορεί να συντάξει με υπευθυνότητα την φορολογική σας δήλωση, για εσάς προσωπικά αλλά και για την εταιρεία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε συνάντηση στο γραφείο μας.
Για το φορολογικό έτος 2020 (οικονομικό 2021), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων (Ε1 – Ε3) είναι η 27/08/2021.

Φιλικά

Λογιστής Λερούνης Βασίλης και συνεργάτες
Κυδωνιών 19, Νέα Σμύρνη
Tηλ: 210 9311453